BOKNINGSVILLKOR

VÅRA BOKNINGSVILLKOR

Minsta debiterbara tid för bemanning är 4h. För att ordinarie timdebitering skall gälla måste uppdraget bokas senast klockan 15.00 dagen före uppdragets genomförande. För senare bokning tillkommer en engångskostnad för jourbokning enligt nedan.

Bokning mellan 15.00-21.00 för uppdrag nästa dag:                 495kr
Bokning mellan 21.00-08.00 för uppdrag nästa/samma dag:  1495kr
Bokning från kl. 08.00 och framåt för uppdrag samma dag:      495kr

Avbokning: Avbokning skall ske senast 24 timmar innan påbörjat uppdrag. För senare avbokning debiteras hela dagen enligt bokning. Vid avbokning av påbörjade uppdrag debiteras hela dagen enligt bokning.