Våra tjänster

Helhetslösning

VARFÖR HELHETSLÖSNING?

Väljer ni att outsourca hela eller delar av er verksamhet till oss så skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov och önskemål. Vi tar hand om hela processen och sköter driften av den del ni väljer att outsourca. Att outsourca processen till en extern specialist innebär ofta stärkt kompetens och förbättrad kvalitet. Vi sköter uppföljning och medarbetarsamtal med de anställda samt lönefrågor, pension och övriga personalfrågor.

Vid uppstart gör vi en medarbetarundersökning på er arbetsplats för att identifiera vilka områden som fungerar bra idag och vad som kan utvecklas. Dessa svar använder vi som underlag i vårt arbete och tillsammans med er som kund sätter vi därefter upp vissa KPI:er. Dessa KPI:er mäter och följer vi upp på halvårsbasis.

Vi fokuserar på outsourcing inom reception och kontorsservice.

Jenny Hansdotter

Consultant Manager
Maila mig!
070-343 40 32
Läs mer-knapp

Hur skulle du presentera dig själv med tre ord?
Glad, effektiv och positivt stökig
Vad är service för dig?
Lyhördhet, ärlighet och tacksamhet
Visste du att?
Jenny har haft 9 tjänster inom Ryska Posten!

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om vår outsourcinglösning och hur vi arbetar som rådgivande partner till våra kunder!

Jag kontaktar dig

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakt