Helhetslösning

Helhetslösning

VARFÖR EN HELHETSLÖSNING?

En helhetslösning är vad gamla skolan kallar outsourcing, det betyder att ni som företag låter oss sköta en eller flera processer. Vi skräddarsyr en lösning utifrån företagets behov, önskemål och situation så att ni kan få en effektivare vardag. Att lägga ut processen till en extern specialist innebär ofta stärkt kompetens och högre kvalitet. Det finns möjlighet att lägga ut hela arbetet eller vissa delar av arbetet till oss på Ryska Posten Bemanning.

VARFÖR EN HELHETSLÖSNING FRÅN RP BEMANNING?

Eftersom vi på Ryska Posten Bemanning, som extern aktör, har rekryteringsprocesser, interimslösningar och bemanning som vår kärnverksamhet innehar vi specialistkunskap och optimerar därmed processen. Vi är specialister inom verksamhetsområdena kontorsservice, reception och ekonomi. Genom att outsourca en eller flera av dessa områden till oss får ni en förbättrad kvalitet och ökad kompetens. På så sätt får ni även mer tid till att fokusera på kärnverksamheten och möjligheten till att öka ert företags konkurrenskraft på marknaden. När ni väljer en outsourcing lösning från oss tar vi hand om hela processen, uppföljning och medarbetarsamtal med de anställda, lön och övriga personalfrågor och kvalitetssäkrar att ni får det ni har behov av.

PERSONLIG UPPFÖLJNING
Vi genomför medarbetarsamtal med samtliga konsulter för att säkerställa att allting fortlöper enligt överenskommelse.

VALFRIA DATUM OCH TIDER
Ni väljer helt själva vilka tider och datum konsulten ska vara på plats hos er.

FRIA ERSÄTTARE
Skulle konsulten inte kunna närvara på er arbetsplats under en kort eller längre period har ni alltid tillgång till fria ersättare.

FUNKTIONSSPECIFIKA
Vi har lång erfarenhet inom kontorsservice och bistår med konsultexperter inom office management, ekonomi och reception.

PERSONAL MED SERVICEBAKGRUND
Vi säkerhetsställer att alla konsulter i vårt nätverk har en servicebakgrund för att de ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.

TILLGÅNG TILL EXTRAPERSONAL
Vid exempelvis arbetstoppar eller organisationsförändringar erbjuder vi tillgång till extrapersonal i mån av behov.

UTVÄRDERING AV KONSULTERNA
Innan anställning av konsulten påbörjas har ni alltid möjlighet att utvärdera personen så att ni känner er trygga med att det är rätt person för er arbetsplats.

HELHETSANSVAR/OUTSOURCING
Vi tar ett helhetsansvar över exempelvis receptionen eller ekonomiavdelningen.

FÖLJER UPP OCH ANPASSAR
Vi följer upp och anpassar lösningen efter eventuella förändringar hos er, till exempel erfarenhet eller kompetens som ni kan tänkas behövas eller som adderar ytterligare värde för er.

HALVÅRSVIS SERVICERAPPORT
Vi gör en NKI innan vi tar över en del, för att sedan efter sex månader göra en ny NKI för att se hur vi har förbättrat servicenivån och funktionen.

PERSONALFRÅGOR
Alla typer av personalfrågor och allt som rör lön, pension och friskvårdsbidrag tar vi hand om.

PERSONLIGA UTVECKLINGSMÖTEN
Vi genomför personliga utvecklingsmöten med de anställda som vi sedan presenterar vidare till er.

VI MÅR BRA!
Flera gånger om året anordnar vi interna träffar, event och utbildningar för våra konsulter så att de har bästa möjliga förutsättningarna för att må bra och därigenom utföra ett bra jobb.

ANSVARSFULL REKRYTERING OCH BEMANNING
Vi har ett stort engagemang vad gäller hållbarhet på Ryska Posten Bemanning. Därför använder vi oss exempelvis endast utav elbilar, miljövänliga kontorsmaterial och är delägare i ett vindkraftverk som gör att vi kan försörja vårt kontor med vår egna el.

STORT ENGAGEMANG
Med vårt engagemang vill vi förstärka att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Under 2017 inledde vi på Ryska Posten Bemanning ett samarbete med Project Playground eftersom vi vill vara med och göra skillnad för utsatta barn.

Låt oss hitta din nästa stjärna

Tveka inte en sekund till – kontakta oss och låt oss hitta din nästa stjärna. Våra medarbetare kommer alltid slå knut på sig själva för att vara det bästa alternativet för er!

Kontakta oss