Våra tjänster

Rekrytering

Rekrytering

VARFÖR REKRYTERING?

Rekrytering innebär att söka, attrahera och anställa personal för en långsiktig och kvalitativ anställning. Att rekrytera någon till sitt företag innebär att ni anställer personen även om anställningsformen kan vara en tillsvidareanställning. Det är en gedigen process som innehåller flera steg, detta för att kunna säkerställa långsiktighet där både företaget och personen upplever att man hittat rätt. Att rekrytera personal till sitt företag kan vara både tidskrävande och kostsamt, därför är det viktigt att man lägger ner tid på sin rekrytering och har en klar bild över vad man behöver hjälp med.

VARFÖR REKRYTERING FRÅN RYSKA POSTEN BEMANNING?

Vi på Ryska Posten Bemanning har lång erfarenhet inom rekrytering och har sedan 2012 arbetat funktionsinriktat inom områdena ekonomi, kontorsadministration och reception. Vi ser till varje kunds specifika behov och rekryterar den mest lämpliga personen, i samråd med er, utefter det. Vi säkerställer inte bara att kandidaten har rätt förutsättningar utan också rätt personlighet för ert företag och era värderingar – detta lägger vi enormt stor vikt på och är essentiellt om kandidaten ska fungera väl och bli en tillgång för er. Genom att låta oss hitta rätt kandidat kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan att behöva lägga tid på att rekrytera.

FUNKTIONSSPECIFIKA
Vi har lång erfarenhet inom kontorsservice och bistår med konsultexperter inom office management, ekonomi och reception.

STRUKTURERADE REKRYTERINGSPROCESSER
Vi ser till så att rekryteringsprocessen blir så smidig som möjligt genom att erhålla de bäst lämpade kandidaterna just för er.

SNABB LEVERANS
Vi förstår att behovet ofta kan vara akut vilket gör att vi fokuserar på att hitta rätt kompetens till er så snabbt som möjligt.

STORT NÄTVERK
Vi har ett stort nätverk av personer inom kontorsservice, office management, ekonomi och reception och kan skräddarsy utifrån era behov.

KUNSKAP I SAKFRÅGOR
Vi sätter oss in i er bransch för att se ett tydligt behov och hur vi kan hjälpa till att fylla det.

ANSVARSFULL REKRYTERING
Vi har ett stort engagemang vad gäller hållbarhet på Ryska Posten Bemanning. Därför använder vi oss exempelvis endast utav elbilar, miljövänliga kontorsmaterial och är delägare i ett vindkraftverk som gör att vi kan försörja vårt kontor med vår egna el.

Låt oss hitta din nästa stjärna

Tveka inte en sekund till – kontakta oss och låt oss hitta din nästa stjärna. Våra medarbetare kommer alltid slå knut på sig själva för att vara det bästa alternativet för er!

Kontakta oss