Vikten av en stark företagskultur

okt 8, 2021 |

Vi kan nog alla relatera till den speciella känslan som infinner sig när man kliver innanför dörrarna på ett företag? Oavsett om du är där som nyanställd, på ett möte eller besöker någon du känner. Känslan av energi, nyfikenhet och positivitet? Alternativt av stress, hierarki och dåliga vibbar? Man brukar säga att mycket sitter i väggarna på ett bolag. Och så är det nog. En stark företagskultur kan både hjälpa och stjälpa ett bolag, dess varumärke och deras anställda. Varför är det då så viktigt att jobba med en stark och positiv företagskultur?

Bolagets DNA

En företagskultur är som ett DNA i bolaget. Skrivna och oskrivna regler som de anställda medvetet eller omedvetet vaggas in i. Oavsett om dessa regler och riktlinjer är något du står bakom eller inte, så stöps medarbetarna ofta i samma form utifrån bolagets företagskultur. En bra företagskultur får medarbetarna att våga, utvecklas och blomstra. En icke förankrad eller rent av osund företagskultur kan få motsatt effekt. Något som är viktigt att belysa är att alla medarbetare har ett aktivt ansvar när det gäller att värna om och utveckla bolagets företagskultur. Alla behöver vara delaktiga, annars blir det endast tomma ord.

Som arbetsgivare har du nytta av en stark och tydlig företagskultur när du rekryterar nya medarbetare.

  • Det är lättare att tydligt stå för vilka ni som bolag är och vad ni erbjuder. Kandidaten får direkt en känsla för bolaget vilket skapar en tydlighet genom hela processen.
  • Risken för felrekryteringar minskar eftersom kandidaten kliver in med rätt förutsättningar och en tydlig bild av bolaget
  • En tydlig och välarbetad företagskultur inom ett bemanning- och rekryteringsbolag skapar verktyg för att snabbare kunna identifiera kundens värderingar. Det ger dig goda förutsättningar att matcha rätt konsult för rätt företag och uppdrag.

Skapa gemenskap

Inom bemanning- och rekryteringsbranschen är vikten av en stark företagskultur om möjligt ännu viktigare. Att ha konsulter ställer höga och viktiga krav på arbetsgivaren. Trots att konsulterna är ute på olika uppdrag hos kund, behöver de känna en samhörighet och också representera arbetsgivaren på ett enat sätt. För att lyckas behålla konsulterna är det viktigt att de känner sig som en del av ett sammanhang och en gemenskap. På Ryska Posten Bemanning har vi valt att starta ett nätverk, RPB Insights, med syfte att skapa just det sammanhanget. Inom ramen för RPB Insights erbjuder vi våra konsulter utbildningar, föreläsningar, gemenskap och samhörighet. Något som vi tycker skapar en ännu starkare företagskultur inom Ryska Posten Bemanning och för våra konsulter.

Några avslutande tips på hur du som arbetsgivare bygger upp en stark företagskultur:

  • Se till att engagera medarbetarna i små som stora projekt, detta skapar en känsla av delaktighet och att alla jobbar mot samma mål.
  • Krångla inte till det. Välj ut några viktiga kärnvärden som belyser vilka ni är, och lev därefter!
  • Se till att fysiskt skapa kontoret utefter de värderingar ni har. Lekfullt? Främja socialt umgänge? Stramt och avskalat? Professionellt? Hur bemöter er receptionist de som kliver in genom dörren? Det ska gå att förstå ert bolags företagskultur när du kliver in genom dörrarna.

Jenny Hansdotter

Consultant Manager

Maila mig!
070 – 343 40 32

Vi hjälper dig! Kontakta oss för att få mer information

Kontakt